Viešosios įstaigos steigimas

Viešosios įstaigos steigimas (VšĮ steigimas, privalumai, trūkumai) – Įmonės steigimas Nr.1

Viešoji įstaiga (VšĮ)

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. VšĮ neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose, o lėšas, gautas kaip paramą VšĮ naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams.

VšĮ steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Informacija apie numatomus valdymo organus;

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

VšĮ steigimo išlaidos susidaro iš:

1) Laikino pavadinimo įtraukimo į registrą;

2) Registrų centro mokesčio;

3) Notaro mokesčio;

4) Steigimo dokumentų rengimo ( mūsų paslaugos).

 

*************

Dėmesio: steigimo išlaidos gali būti mažesnės, steigiant įmones elektroniniu būdu, taip sutaupysite – nereikės patirti išlaidų notaro paslaugoms apmokėti.

Valstybės įmonė Registrų centras teigia, kad: Šiuo metu galima naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu, išduotu:

 • valstybės įmonės Registrų centro (daugiau informacijos apie Registrų centro elektroninį parašą rasite adresu www.elektroninis.lt);
 • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema;
 • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos, t.y. naudotis asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

________________

Norint steigti įmonę naudojant asmens tapatybės kortelę, reikia kad jūsų kortelė būtų su lustu.

Asmens tapatybės kortelės pavyzdys
Asmens tapatybės kortelės pavyzdys

Viešoji įstaiga (Privalumai ir trūkumai)

VšĮ „Versli Lietuva“ internetiniame puslapyje rašoma:

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas.

Privalumai:

 1. Ribota civilinė atsakomybė – dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į VšĮ, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą;
 2. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui (palyginimui – UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2 500 Eur);
 3. Pelno nesiekiantys vienetai gali susimažinti apmokestinamąjį pelną lėšomis, tiesiogiai skiriamomis, t. y. faktiškai patirtomis, einamąjį mokestinį laikotarpį  arba numatomomis tiesiogiai skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti.
 4. VšĮ gali vykdyti komercinę veiklą;
 5. VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 2% paramą iš gyventojų;
 6. Galimybė pasitraukti iš veiklos perleidžiant dalininko teises kitiems asmenims;
 7. Galimybė pritraukti papildomų lėšų priimant į VšĮ naujus dalininkus.

Trūkumai:

 1. VšĮ pelnas negali būti išmokamas dalininkams, todėl dalininkai pinigus iš įmonės gali gauti tik išmokant darbo užmokestį;
 2. VšĮ negali būti pertvarkyta į UAB;
 3. VšĮ gali verstis tik jos įstatuose nurodyta veikla.

Pagrindiniai mokesčiai:

 1. Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, ir vieneto dalyviai nevaldo kitų vienetų.
 2. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas – 20%.
 3. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 6.98%.
 4. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas –  12,52% arba 14,32% (jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja papildomai ir moka 1,8 % įmoką) arba 15,52% (jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja papildomai ir moka 3% įmoką) (asmenys draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos draudimu).
 5. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2%.
 6. Darbdavio įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16%.
 7. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%.
 8. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3%.

Šaltinis: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/viesoji-istaiga/


 

Steigti Uždarąją akcinę bendrovę >>>

Steigti Mažąją bendriją >>>

Steigti Individualią įmonę >>>