Individualios įmonės steigimas

Individualios įmonės steigimas (IĮ steigimas, privalumai, trūkumai)

Individuali įmonė (I.Į.)

Individuali įmonė – tai neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Individualios įmonės steigėju gali būti tik fizinis (veiksnus) asmuo. Pažymėtina tai, kad vienos individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku. Individualios įmonės turtą sudaro individualiai įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį gali sudaryti individualios įmonės savininkui asmenine nuosavybe priklausantis turtas, taip pat turtas įgytas individualios įmonės vardu. Pažymėtina tai, kad Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl atsiradus nuostolių tais atvejais, kai jiems padengti neužtenka individualios įmonės turto, už individualios įmonės prievoles turės atsakyti įmonės savininkas savo asmeniniu turtu.

 

IĮ steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Steigėjo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

IĮ steigimo išlaidos susidaro:

1) Laikino pavadinimo įtraukimo į registrą;

2) Registrų centro mokesčio;

3) Notaro mokesčio;

4) Steigimo dokumentų rengimo ( mūsų paslaugos).

 

*************

Dėmesio: steigimo išlaidos gali būti mažesnės, steigiant įmones elektroniniu būdu, taip sutaupysite – nereikės patirti išlaidų notaro paslaugoms apmokėti.

Valstybės įmonė Registrų centras teigia, kad: Šiuo metu galima naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu, išduotu:

 • valstybės įmonės Registrų centro (daugiau informacijos apie Registrų centro elektroninį parašą rasite adresu www.elektroninis.lt);
 • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema;
 • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos, t.y. naudotis asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

Norint steigti įmonę naudojant asmens tapatybės kortelę, reikia kad jūsų kortelė būtų su lustu.

Asmens tapatybės kortelės pavyzdys
Asmens tapatybės kortelės pavyzdys

Individuali įmonė ( Privalumai ir trūkumai)

VšĮ „Versli Lietuva“ internetiniame puslapyje rašoma:

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.

IĮ steigimas rekomenduojamas, jei verslas yra individualus, skirtas 1 asmeniui, o pasirinkta veiklos rūšis nerizikinga. Jei verslas nepasisektų, IĮ savininkas turės asmeniškai atsakyti už neįvykdytus IĮ įsipareigojimus. Kadangi įstatymai nereikalauja minimalaus pradinio kapitalo, verslą galima pradėti turint gerą idėją bei nedideles pradines lėšas.

Privalumai:

 1. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui (palyginimui – UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2 500 Eur);
 2. Paprasta išsiimti pelną – IĮ savininkas bet kuriuo metu gali paimti IĮ pinigus ar kitą turtą savo asmeniniams poreikiams (to negalima padaryti UAB);
 3. Savo įmonėje savininkas gali dirbti vienas, nesudarant darbo sutarties, todėl reikia mokėti mažesnius mokesčius. Esant reikalui galima įdarbinti ir kitus asmenis;
 4. IĮ galima pertvarkyti į UAB;
 5. IĮ mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas vietoje įprasto 15% tarifo (mokestinės lengvatos nesiskiria nuo UAB).

Trūkumai:

 1. Jei verslas nuostolingas, IĮ gali bankrutuoti, tačiau savininkas savo turtu atsako už neįvykdytus IĮ įsipareigojimus;
 2. IĮ savininku gali būti tik vienas asmuo, jis negali įsteigti IĮ kartu su partneriais;
 3. Negalima išleisti naujų akcijų, taip pritraukiant lėšas;
 4. IĮ buhalterinė apskaita daugeliu atvejų nėra paprastesnė lyginant su UAB.

Pagrindiniai mokesčiai

 1. Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, MB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.
 2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM )21 proc. IĮ privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
 3. Nekilnojamojo turto mokestis (jei IĮ turi registruoto turto) – 0,3 – 3 proc.
 4. IĮ savininko dividendai – GPM – 15 proc. nuo pajamų iš paskirstyto pelno. B klasės pajamos. Mokesčius moka IĮ savininkas.

IĮ savininko išsiimamos nuo asmeniniams poreikiams lėšos asmeniniams poreikiams (kaip darbo užmokestis)

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 % išsiimamų lėšų. B klasės išmokos. Mokesčius moka IĮ savininkas.
 • Valstybinis socialinis draudimas (VSD):
  • 13,83 proc.;
  • 15,63 proc. (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 1,8 proc. įmokas);
  • 16,83 proc. (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 3 proc. įmokas).  Skaičiuojama nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka IĮ.
 • Privalomas sveikatos draudimas (PSD) – 6,98 % nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka IĮ.

Palyginkite su kitais juridiniais asmenimis čia

Šaltinis: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/individuali-imone/


Steigti Uždarąją akcinę bendrovę >>>

Steigti Mažąją bendriją >>>

Steigti Viešąją įstaigą >>>