Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas (UAB steigimas, privalumai, trūkumai) – įmonės steigimas Nr.1

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkstančių litų. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

Akcininkų teises ir pareigas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR CK, kiti įstatymai ir bendrovės įstatai. Pažymėtina, kad akcininkai kartu su akcijomis įgyja ir turtines bei neturtines teises. Turtinės akcininkų teisės yra susiję su pelno dalies gavimu (dividendu) ir kt., tuo tarpu neturtinės akcininkų teisės siejamos su galimybe dalyvauti bendrovės valdyme.

 

UAB steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Steigėjo (-ų), direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

5) Įstatinis kapitalas (nuo 2500 Eur).

 

IĮ steigimo išlaidas sudaro:

1) Laikino pavadinimo įtraukimo į registrą;

2) Registrų centro mokesčio;

3) Notaro mokesčio;

4) Steigimo dokumentų rengimo ( mūsų paslaugos).

 

*************

Dėmesio: steigimo išlaidos gali būti mažesnės, steigiant įmones elektroniniu būdu, taip sutaupysite – nereikės patirti išlaidų notaro paslaugoms apmokėti.

Valstybės įmonė Registrų centras teigia, kad: Šiuo metu galima naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu, išduotu:

 • valstybės įmonės Registrų centro (daugiau informacijos apie Registrų centro elektroninį parašą rasite adresu www.elektroninis.lt);
 • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema;
 • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos, t.y. naudotis asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

________________

Norint steigti įmonę naudojant asmens tapatybės kortelę, reikia kad jūsų kortelė būtų su lustu.

Asmens tapatybės kortelės pavyzdys
Asmens tapatybės kortelės pavyzdys

 

Uždaroji akcinė bendrovė (Privalumai, trūkumai)

VšĮ „Versli Lietuva” internetiniame puslapyje rašoma:

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.

Svarbiausius sprendimus akcininkai priima balsavimu. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, todėl balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime didžiausią įtaką turi daugiausia akcijų įsigijęs asmuo. UAB turi būti vienasmenis valdymo organas – vadovas, gali būti sudaromas ir kolegialus valdymo organas – valdyba.

Privalumai:

 1. Nepasisekus verslui akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą;
 2. Norint pritraukti papildomų lėšų, UAB gali išleisti naujas akcijas, kurias įsigydami akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą;
 3. Galimybė pasitraukti iš verslo perleidžiant UAB akcijas kitiems asmenims ar parduodant verslą;
 4. UAB mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas vietoje įprasto 15% tarifo.

Trūkumai:

 1. Steigiant UAB privaloma įnešti ne mažiau kaip 2 500 Eur įstatiniam kapitalui;
 2. Akcininkai gali išsimokėti UAB uždirbtą pelną tik per dividendus (jei UAB dirba pelningai) arba gaunant darbo užmokestį, tačiau tokiu atveju reikės mokėti didelius mokesčius.

Pagrindiniai mokesčiai

 1. Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio (pirmų kalendorinių metų) apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, UAB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.
 2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM ) – 21 proc. UAB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
 3. Nekilnojamojo turto mokestis (jei UAB turi registruoto turto) – 0,3 – 3 proc.
 4. Dividendai, kuriuos išmoka įmonė gyventojui – GPM15 proc.

Mokesčiai nuo darbo užmokesčio (dirbant pagal darbo sutartį)

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • metinė pajamų dalis, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau – VDU) dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 % pajamų mokesčio tarifą;
  • metinė pajamų dalis, viršijanti 120 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 27 % pajamų mokesčio tarifą. (moka darbuotojas).
 • Nedarbo socialinis draudimas – 1.31% Terminuotoms sutartims taikomas kiek aukštesnis – 2.03% nedarbo socialinio draudimo mokesčio tarifas.
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas pagal tarifų grupes 0.14% – 1.4%.
 • Pensijų socialinis draudimas 8.72% Jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, papildomai taikoma 1.8% arba 3% įmoka.
 • Motinystės socialinis draudimas – 1.71%.
 • Ligos socialinis draudimas – 2.09%.
 • Privalomas sveikatos draudimas (PSD) – 6.98 proc. (moka darbuotojas).
 • Įmokos garantiniam fondui – 0.16%.
 • Įmokos Ilgalaikio darbo išmokų fondui – 0.16%.

Palyginkite su kitais juridiniais asmenimis čia

Šaltinis: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/uzdaroji-akcine-bendrove/


Steigti Mažąją bendriją >>>

Steigti Individualią įmonę >>>

Steigti Viešąją įstaigą >>>