Mažosios bendrijos steigimas

Mažosios bendrijos steigimas (MB steigimas, privalumai, trūkumai) – įmonės steigimas Nr.1

Mažoji bendrija (MB)

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Mažajai bendrijai netaikomas minimalaus kapitalo reikalavimas ir šios juridinės formos steigėjai gali būti tik fiziniai asmenys. Pažymėtina tai, kad Mažosios bendrijos turtą sudaro tik dalyvių įnašai, kurių vertė nustatoma dalyvių tarpusavio susitarimu. Mažoji bendrija gali pasirinkti vieną iš dviejų galimų valdymo struktūrų: dalyvių susirinkimą, kuris kartu būtų ir valdymo organas, arba dalyvių susirinkimas ir vadovas. Svarbu tai, kad Mažosios bendrijos nariai gali pasiskirstyti pelną tiek už finansinius metus, tiek už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį.

MB steigimui reikalingi dokumentai bei informacija:

1) Įmonės pavadinimas;

2) Steigėjo (-ų), direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

3) Informacija apie veiklos pobūdį;

4) Įmonės registracijos adresas.

 

MB steigimo išlaidos:
1) Laikino pavadinimo įtraukimo į registrą;
2) Registrų centro mokesčio;
3) Notaro mokesčio;
4) Steigimo dokumentų rengimo ( mūsų paslaugos).

*************

Dėmesio: steigimo išlaidos gali būti mažesnės, steigiant įmones elektroniniu būdu, taip sutaupysite – nereikės patirti išlaidų notaro paslaugoms apmokėti.

Valstybės įmonė Registrų centras teigia, kad: Šiuo metu galima naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu, išduotu:

 • valstybės įmonės Registrų centro (daugiau informacijos apie Registrų centro elektroninį parašą rasite adresu www.elektroninis.lt);
 • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema;
 • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos, t.y. naudotis asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

________________

Norint steigti įmonę naudojant asmens tapatybės kortelę, reikia kad jūsų kortelė būtų su lustu.

Asmens tapatybės kortelės pavyzdys
Asmens tapatybės kortelės pavyzdys

 


Mažoji bendrija (Privalumai ir trūkumai)

VšĮ „Versli Lietuva” internetiniame puslapyje rašoma:

Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles. Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, mažosios bendrijos nariai moka įnašus (jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkime), o mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką).

Mažoji bendrija gali būti steigiama elektroniniu būdu naudojant pavyzdinius steigimo dokumentus per Registrų centro savitarnos sistemą.

Privalumai:

 1. Ribota narių atsakomybė, t. y. nepasisekus verslui nariai rizikuoja tik savo įnašu, taip apsaugodami savo asmeninį turtą (palyginimui – už neįvykdytas IĮ prievoles savininkas atsako savo asmeniniu turtu);
 2. Netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (palyginimui – UAB įstatinis kapitalas yra 2 500 Eur);
 3. Galimybė savanoriškai pasitraukti iš verslo, t. y. mažosios bendrijos narys gali išeiti iš bendrijos atsiimdamas savo įnašą, taip pat galima parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems asmenims.

Trūkumai:

 1. Steigėju / nariu gali būti tik fizinis asmuo, iš viso ne daugiau kaip 10 (palyginimui – UAB akcininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, o akcininkų skaičius ribojamas iki 249);
 2. Kadangi nėra nustatyta aiški balsavimo ir pelno paskirstymo tvarka – gali būti sunkiau spręsti mažosios bendrijos narių tarpusavio ginčus;
 3. Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita tik kai kuriais atvejais yra paprastesnė nei UAB (pvz., kai mažoji bendrija neturi darbuotojų ar kai nėra PVM mokėtoja).

Pagrindiniai mokesčiai:

 1. Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, MB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.
 2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM ) – 21 proc. MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
 3. Nekilnojamojo turto mokestis (jei MB turi registruoto turto) – 0,3 – 3 proc.
 4. MB nario dividendai – GPM – 15 proc. nuo pajamų iš paskirstyto pelno. B klasės pajamos. Mokesčius moka MB narys.

MB nario išsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams (kaip darbo užmokestis)

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 proc. nuo asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. B klasės išmokos. Mokesčius moka MB narys.
 • Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 13,83 proc. (jei asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime papildomai taikoma 1,8 % arba 3 % įmoka) nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB.
 • Privalomas sveikatos draudimas (PSD) – 6.98 proc. nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB.

MB vadovo, kuris yra ir MB narys pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15 proc. B klasės išmokos. Mokesčius moka MB narys.
 • VSD ir PSD – nemokamos.

MB vadovo, ne MB nario, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 proc. A klasės išmokos. Mokesčius moka MB.
 • Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pensijų socialiniam draudimui mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius arba savo esme atitinkančius darbo santykius, tokiu nustatytu tarifu:
  • 15,70 %(draudėjui 8,72 %, apdraustajam 6,98 %).
  • 17,50 % jei pensijai kaupiama papildomai 1,8 proc. (8,72 proc. pensijų draudimui, 6,98 % sveikatos draudimui ir 1,8 % papildomai pensijai).
  • 18,70 % jei pensijai kaupiama papildomai 3 %(8,72 % pensijų draudimui, 6,98 % sveikatos draudimui ir 3 % papildomai pensijai). Moka MB.

Palyginkite su kitais juridiniais asmenimis čia

Šaltinis: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/mazoji-bendrija/


Steigti Uždarąją akcinę bendrovę >>>

Steigti Individualią įmonę >>>

Steigti Viešąją įstaigą >>>